.
Slider

SHLPA Evolucion

Adresa: Rr. Shefqet Shkupi, P.N.

Lagjja Kalabria (Emshir) 10000, Prishtinë

Tel. 00381 (0)38 558 600

Mob. 00383 (0)44 396 030,   00377 (0)44 143 001

Kontakt i shpejtë