SIMS Marketing Agency

Impressum

SIMS SH.P.K.
Nr. unik: 811559692  |  Nr. i TVSH-së: 330478041 

Rr. Bajram Kelmendi, 10000 Prishtinë, Kosovë.

[email protected]

+383 (0) 44 639 880