Programi Nacional për Rininë

Programi Nacional për Rininë

Shërbimi: Krijimi i identitetit dhe brandbook-ut

- Qëllimi i Programit Nacional për Rininë është nevoja për përmirësimin e cilësisë në arsim, zhvillimin e shkathtësive sportive dhe zhvillimin kulturor. Në këtë aspekt, Programi Nacional për Rininë ka për qëllim krijimin e hapësirës së munguar për të rinjtë, në shërbim të krijimit të mundësive për ta zhvilluar dijen dhe talentin, mundësinë e hapësirave për argëtim dhe kreativitet kulturor e sportiv.

Client

PNR

Date

29 April 2020

Tags

Branding & Identity