SIMS Marketing Agency

Për nderë të 15 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, kompania SIMS Marketing Agency ka krijuar llogon e kremtimit të kësaj feste.

Simboli është dizajnuar në formë kaligrafike që paraqet numrin 15, si dhe nuancat e llogos përfaqësojnë flamurin e Kosovës.

Llogoja mund të shkarkohet dhe të përdoret falas për përdorim komercial dhe jokomercial në print dhe paisje digjitale.

Formatet për shkarkim

Ps. Kjo llogo është vet-iniciativë dhe krijim i kompanisë SIMS Marketing Agency