SIMS Marketing Agency

Shërbimi: Dizajnimi i kopertinës, faqosja dhe ilustrimet

Hapi sytë e zeza për të parë të bardhën – është pikëtakim me eksperiencën e bukur. Projekti “Hapi sytë” vjen si një eksperiment artistik e shkencorë që emruesin e përbashkët e kanë thirrjen për të rivlerësuar pozicionin e shoqërisë tonë, raportet tona me njëri tjetrin në kuptikmin e shtet-ndërtimit dhe raportin me vetën në këtë mes. Prandaj, thirrja është që të hapim sytë e zeza (e zeza në kuptimin e errësirës, injorancës, humbjes së rrugës) dhe të shikojmë të bardhën (në kuptimin e dritës, transparencës, lirisë dhe të drejtës). Sepse pa e pa të bardhën, nuk mund të njohim gjendjen aktuale në të cilën gjindemi, e që sipas një morie të fakteve, është e errët dhe me pak shpresë…