Shërbimi: Zhvillimi i websajtit në shqip i produktit francez, Gjirafa Sophie.