SIMS Marketing Agency

Kemi dizajnu dhe zhvillu websajtin e ndërmarrjes publike K.R.U. Radoniqi – Dukagjini.

Linku: https://kruradoniqi-dukagjini.com

KRU “Radoniqi-Dukagjini” SH.A është ndërmarrje publike e cila furnizon sektorin e bujqësisë me ujë për ujitje.