Shërbimi: Krijimi i identitetit

Kurioziteti.com është formuar në vitin 2013 me qëllim që t’i informojë njerëzit me ngjarjet kurioze që ndodhin në planete dhe përtej tyre.