SIMS Marketing Agency

Ju nuk jeni vetëm!

Pavarësisht sfidave përpara, gëzoje të drejtën tënde, apliko dhe fitoje statusin!

Implementuar nga: Medica Gjakova

Mbështetur nga: UNMIK – United Nations Mission in Kosovo

Realizuar nga: SIMS – Marketing Agency

—————

You are not alone!

Despite the challenges ahead, enjoy your right, apply and earn your status!

Implemented by: Medica Gjakova

Supported by: UNMIK – United Nations Mission in Kosovo

Filmed by: SIMS – Marketing Agency

#MedicaGjakova#UN#CRSV#SGBV#BemyVoice#Apply#EarnYourRight