SIMS Marketing Agency

Domosdoshmëria për një qasje të re ndaj mbijetuesve të dhunës në bazë gjinore dhe dhunës seksuale ka lindur si një nevojë për një qasje profesionale ndaj një situate shumë sensitive, e cila zhvillohet përmes programit THTP në Medica Gjakova.

Kemi kënaqësinë t’ju prezantojmë realizimin e video-prezentimit të këtij projekti.