SIMS Marketing Agency

Shërbimi: Krijimi i identitetit (logo)

“Mos pështyj në rrugë” është një fushatë për vetëdijesimin e qytetarëvë nga shprehitë e këqija në rrugë.