SIMS Marketing Agency

Krijimi i platformës digjitale monumentetkulturore.com

Klienti: QEHT ”KONICA’

Kjo platformë do të shërbejë për përmbushjen e objektivit të promovimit të trashëgimisë kulturore si komponent për ngritje të vetëdijes dhe edukim të gjeneratave të reja në Kosovë dhe mërgatë.

Në kuadër të kësaj, do të jenë monumentet kulturore e religjioze, muzetë, urat, kullat,
çarshitë, vende arkeologjike.