Moderniteti, mbërthimi i shumë elementeve që përfaqësojnë institucionin, guximi dhe aplikimi i lehtë në platformat digjitale e përbëjnë identitetin e ri të Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani”

Simboli shfaq guximin, nëpërmjet thjeshtësisë.

Ngjyra e kuqe në psikologjin e njeriut shfaq energjinë, vëmendjen, guximin dhe pasionin.