SIMS Marketing Agency

Moderniteti, mbërthimi i shumë elementeve që përfaqësojnë institucionin, guximi dhe aplikimi i lehtë në platformat digjitale e përbëjnë identitetin e ri të Universitetit të Gjakovës “Fehmi Agani”

Simboli shfaq guximin, nëpërmjet thjeshtësisë.

Ngjyra e kuqe në psikologjin e njeriut jep energji, vëmendje, guxim dhe pasion.

Simboli i plotë ka formën e librit të hapur dhe penës, poashtu edhe të kapelës akademike katrore të studentëve. Gjithashtu janë inicialet F&A si dhe shkronja GJ.