SIMS Marketing Agency

Të gjithë e dimë se një llogo ka potencialin të jetë një aset shumë i fuqishëm për një brend. Në fakt shumë kompani, individ, organizata identifikohen nga simboli i tyre më shpejt sesa nga emri i tyre. Nevoja për llogo si mjet identifikimi daton që nga Egjiptianët e lashtë, duke përdorë hieroglife duke vazhdu në Mesjetë me stema deri tek llogot moderne që fillojnë rreth vitit 1870.

Llogo-ja përfaqëson brendin, sikurse një ambasador shtetin, andaj llogo-ja ka shumë vlerë që përfaqëson vlerat e individit, kompanisë apo organizatës dhe e bënë të diferencohet nga konkurenca. Llogo-ja është një nga elementet më të spikatur për ndërtimin e një marrëdhënie të besueshme me audiencën e synuar. Një llogo e mirë është ajo që është e paharrueshme, funksionale. Nëse llogo-ja juaj vërtet pasqyron konceptin dhe vlerën e brendit, ajo mund t’ju ndihmojë të bëheni prioritet i përzgjedhjeve të konsumatorëve.

Mos të harrojmë që llogo-ja është një aset që ia shtonë edhe vlerën monetare kompanisë, andaj nuk duhet nënvlerësuar vetëm sepse nuk është diçka fizike. Patentojeni atë!

“Në fund të fundit, një logo e mirë është diçka që njerëzit e njohin menjëherë dhe lidhen me të.” ~ Matt Mickiewicz

Një llogo pa ndjesinë e saj në ndërdijën tonë nuk do të kishte vlerë aspak, andaj puna në brend e bënë më të vlefshme. Një shembull me kompaninë ‘Apple’, nëse nuk do të ekzistonte brendi i saj, simboli i mollës në telefonin tonë nuk do të kishte vlerë, apo kafen e Starbucks nuk do ta blinim 3.25 dollarë!

Është e rëndësishme që bizneset të fillojnë të mendojnë se si mund të pozicionohen në treg. Një mënyrë e fuqishme për ta bërë këtë është përdorimi i një strategjie brendi të zhvilluar mirë. Më poshtë gjeni pesë pika kyçe që mund t’i ndihmojnë bizneset të zhvillohen:

1. PËRCAKTONI IDENTITETIN TUAJ TË BRENDIT

Hapi i parë në krijimin e një strategjie të fortë brendi është të përcaktoni identitetin tuaj të brendit. Kjo përfshin përcaktimin e misionit, vizionit, vlerave dhe personalitetit të brendit tuaj. 

2. KUPTONI AUDIENCËN TUAJ TË SYNUAR

Për të arritur dhe angazhuar në mënyrë efektive audiencën tuaj të synuar, është thelbësore të keni një kuptim të thellë të nevojave, preferencave dhe sjelljeve të tyre. 

3. ZHVILLONI NJË MESAZH TË QËNDRUESHËM TË BRENDIT

Pasi të keni përcaktuar identitetin e brendit tuaj dhe të kuptoni audiencën tuaj të synuar, mund të filloni të zhvilloni një mesazh të qëndrueshëm të brendit që pasqyron propozimin unik të vlerës së brendit tuaj. Ky mesazh duhet të pasqyrohet në të gjitha përpjekjet tuaja për markimin dhe marketingun, nga faqja juaj e internetit dhe mediat sociale deri te paketimi i produktit tuaj dhe ndërveprimet me klientët. 

4. ZBATONI NJË IDENTITET VIZUAL TË BRENDIT

Përveç mesazhit të brendit tuaj, është e rëndësishme të krijoni një identitet vizual të brendit që përfaqëson biznesin tuaj në një mënyrë të qëndrueshme. Kjo përfshin zgjedhjen e një palete ngjyrash, tipografinë dhe elemente të dizajnit vizual që pasqyrojnë personalitetin dhe mesazhin e brendit tuaj. 

5. INVESTONI KOHË NË MENAXHIMIN E BRENDIT

Së fundi, është e rëndësishme të investoni në menaxhimin e brendit dhe të punoni me një agjenci kompetente të marketingut të brendit për të siguruar që strategjia juaj e brendit po zbatohet dhe mirëmbahet në mënyrë efektive me kalimin e kohës. Kjo përfshin monitorimin e performancës së brendit tuaj, ndjekjen e reagimeve të klientëve dhe rafinimin dhe përshtatjen e vazhdueshme të përpjekjeve tuaja të brendit bazuar në qëllimet e biznesit tuaj dhe ndryshimin e kushteve të tregut.

Shkruan: Shpat Komoni – CEO @ SIMS Marketing Agency