SIMS Marketing Agency

Gjenerata Alfa në botën virtuale

Në vitin 2010, kur Apple prezantoi tabletin e saj, lindi Gjenerata Alfa, një brez i ri që po ndryshon dinamikën e marrëdhënieve dhe zakoneve të konsumatorit. Sipas një sondazhi të Morning Consult, mbi gjysma (54%) e fëmijëve të Gjeneratës Alfa kanë tabletat e tyre, shprehje e qartë e pranisë së teknologjisë që i ka përcaktuar […]