SIMS Marketing Agency

Rëndësia e llogos dhe brendit

Të gjithë e dimë se një llogo ka potencialin të jetë një aset shumë i fuqishëm për një brend. Në fakt shumë kompani, individ, organizata identifikohen nga simboli i tyre më shpejt sesa nga emri i tyre. Nevoja për llogo si mjet identifikimi daton që nga Egjiptianët e lashtë, duke përdorë hieroglife duke vazhdu në Mesjetë me stema […]

Trajnimi – Strategjitë e Marketingut dhe Shitjes

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Kosovë ka përfunduar me sukses realizimin e trajnimit me temë “Strategjitë e Marketingut dhe Shitjes”, me profesor Shpat Komoni. Qëllimi i këtij moduli të trajnimit ishte që pjesëmarrësit të informohen më tepër rreth zhvillimit të brendit dhe shitjes si dhe të këshillohen se si të zhvillojnë strategjitë e duhura të […]