SIMS Marketing Agency

Trajnimi – Strategjitë e Marketingut dhe Shitjes

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Kosovë ka përfunduar me sukses realizimin e trajnimit me temë “Strategjitë e Marketingut dhe Shitjes”, me profesor Shpat Komoni. Qëllimi i këtij moduli të trajnimit ishte që pjesëmarrësit të informohen më tepër rreth zhvillimit të brendit dhe shitjes si dhe të këshillohen se si të zhvillojnë strategjitë e duhura të […]