SIMS Marketing Agency

Në vitin 2010, kur Apple prezantoi tabletin e saj, lindi Gjenerata Alfa, një brez i ri që po ndryshon dinamikën e marrëdhënieve dhe zakoneve të konsumatorit. Sipas një sondazhi të Morning Consult, mbi gjysma (54%) e fëmijëve të Gjeneratës Alfa kanë tabletat e tyre, shprehje e qartë e pranisë së teknologjisë që i ka përcaktuar që nga lindja.

Një raport i Razorfish tregon se 92% e pjesëmarrësve të Gjeneratës Alfa vlerësojnë ndjeshëm autenticitetin e tyre personal. Për ta, qëllimi i tyre është të jenë vetvetja, duke sfiduar normat dhe duke ndikuar në mënyrë tërësisht unike. Kjo gjeneratë, që nga fillimi i saj, nuk ka jetuar pa telefona inteligjentë dhe media sociale, duke i dhënë një perspektivë të pasur dhe të përshtatshme ndaj teknologjisë.

Lojërat në internet janë një pjesë integrale e përdorimit të kohës së lirë për Gjeneratën Alfa, duke shërbyer si një mënyrë për të çlodhur dhe ndërtuar lidhje me miqtë. Sipas Razorfish, kjo gjeneratë i sheh lojërat online si një mundësi krijuese, një rrugë për të shprehur veten në një ambient virtual. Për dallim nga Gjenerata Z, që shpeshherë e sheh lojën si një mjet të ikjes nga realiteti.

Gjenerata Alfa është e para që ka lindur tërësisht në shekullin e 21-të, e cila do të thotë se ata janë të rritur me teknologjinë në qendër të eksperiencës së tyre jetësore. Telefoni inteligjent dhe mediat sociale janë pjesë e pandarë e jetës së tyre, ndërsa përvoja e tyre e lojërave është një tjetër dritare në botën e tyre të pasur dhe komplekse.

Kompanitë tani janë të detyruara të kuptojnë këtë grup të ri konsumatorësh, që synon të bëjë ndryshime. Reklamat televizive dhe marketingu online janë mjetet që ndikojnë më së shumti në blerjet e tyre, duke bërë të nevojshme një kuptim të thellë të preferencave dhe vlerave të Gjeneratës Alfa.

Gjenerata Alfa është e gatshme të blejë globalisht dhe është një fuqi që pritet të ndërrojë peizazhin e tregut dhe dinamikën e konsumit në vitet në vijim.

Shkruan:
Shpat Komoni, CEO i kompanisë SIMS Marketing Agency