SIMS Marketing Agency

Zhvillimi i uebsajtit për kompaninë ACL

ACL para dy dekadave e ka nisur në Zvicër veprimtarinë e projektimit dhe realizimit të projekteve afariste-banesore në shumë qendra rezidenciale të shtetit të Zvicrës. Në vitin 2007 e ka përhapur aktivitetin edhe në Kosovë, me investime në sektorin e ndërtimit afaristo-banesor, në patundshmëri dhe sektorë përcjellës.

ACL ka realizuar projekte në lagje të ndryshme në Prishtinë dhe në Fushë-Kosovë, me realizimin e qindrave njësive banesore e afariste. Kompania ACL bashkëvepron me investime të projekteve Zvicër-Kosovë.