SIMS Marketing Agency

Engoffice është themeluar ne vitin 1994 nga një grup inxhinieresh dhe tani është pjesë e Engroup. Engoffice është kompani lidere në shitjen me pakicë dhe shumicë të paisjeve të ngrohjes dhe ftohjes.

Engoffice është distributer eksluzivë i brendeve më të njohura botërore si Panasonic, Enrad, Frabo, Olympia Splendid, Zilio Acquasystem, PlasticaAlfa, Zetaesse, Danfoss, Bandini etj.