SIMS Marketing Agency

Video e realizuar nga SIMS Marketing Agency

Frymo është pjesë e Sfidës së Dig Data Challenge e mundësuar nga Millennium Foundation Kosovo (MFK) dhe Millennium Challenge Corporation (MCC) si pjesë e The Dig Data Challenger mbi të dhënat e cilësisë së ajrit. Ky projekt implementohet nga KOSOVA MAKERS LEAGUE dhe Fondacioni BONEVET.