SIMS Marketing Agency

Shërbimi: Krijimi i identitetit (logo)

Fondi i Ballkanit Perëndimor (WBF) është një organizatë ndërkombëtare e vendosur në Tiranë, Shqipëri, e themeluar nga qeveritë e Shqipërisë, Bosnje-Hercegovinës, Kosovës, Maqedonis së Veriut, Malit të Zi dhe Serbisë. Themelimi i tij, si një iniciativë gjithëpërfshirëse dhe në pronësi të rajonit, konsiderohet si një shenjë e qartë e një fryme të re bashkëpunimi që zë rrënjët në Ballkan.